Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Street Scene in Crocker Amazon Neighborhood

May pantay-pantay na karapatan ang lahat para sa malusog at ligtas na kapaligiran.

居民

Ating tahanan. Ating lungsod. Ating planeta.